Ponúkané služby

 • Revízie elektroinštalácie
 • Revízie bleskozvodov
 • Revízie strojov
 • Revízie ručného náradia
 • Revízie spotrebičov
 • Revízie zváračiek

Vyhľadaj

Revízie strojov vykonávame v zmysle:

 • Zákona NR SR č. 124 / 2006 Z.z.,
 • Vyhlášky MPSVaR SR č. 508 / 2009  Z. z.,
 • STN 33 1500/Z1 : 2007- El. predpisy.  Revízie EZ,
 • STN 33 1500/Z1/O1 : 2008,
 • STN 33 2000-6 : 2007 - EI nn Časť 6: Revízia,
 • STN EN 60204-1 (33 2200) :2007- Bezpečnosť strojových zariadení